Page 51 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2016
P. 51

                  birçok fabrika var.” diyoruz ama bu Toyota’yı Türkiye’de üretmeye benzer. Evet, üretiyoruz araba; ama bize ait değil işte. Markası başkasına ait.
Peki tarımla uğraşan kişilerin tarım sigortası yaptırması konusunda
ne düşünüyorsunuz? Bu, tarımla uğraşan kesime nasıl bir destek sağlayabilir?
Öncelikle belirtmek lazım ki buradaki en büyük handikap tarımla uğraşan kişilerin çiftçiliğe doğru gidememesi. Yani, örgütlenememesi. Çiftçiliğe doğru gidemeyen Türkiye’nin tarım- cıları dolayısıyla kooperatifleşmiyor. Bakın dünyada gıda fiyatları son 5 yıldır sürekli bir düşüş trendi içinde ama Türkiye’de sürekli yükseliyor. Bunda güçlü kooperatiflerin olmama-
sının etkisi büyük. Yani köylü dedi- ğimiz kesim çiftçiliği meslek olarak benimsemediği ve arkasında bir sigorta yahut örgüt bulundurmadığı sürece bu alanda istenilen seviyede gelişmemiz mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla sigortalaşma sürecine gidilmeli, gidilirken de önce koope- ratifleşmeli. Türkiye’de bu iş maa- lesef yürümüyor. Çünkü birbirimize
maksimumbiz | 49
 
   49   50   51   52   53