Page 55 - LCW LIFE | TEMMUZ 2020
P. 55

 GEREK YOK HOŞ DEĞIL
Yaz tatilleri, telefonlar, internet, adabımuaşeret kuralları, hatıralar... Kürşat Başar Gerek Yok Hoş Değil'de, yaşamın ortasındaki rengârenk bir pencereden tarif ediyor manzarayı... Olması gerektiği kadarını aktarıyor. Yitip giden günlerin başucumuzda olduğunu, çocukluğumuza kazınan acı tatlı zaman dilimlerinin unutulmadığını anlatıyor. Hüzünlendiren, inciten, soru sormayı ihmal etmeyip yeri geldiğinde güldüren yazılar bunlar. Yeni bir yaz. Kimi zaman neşeli,
GEREK YOK HOŞ DEĞIL
Summer holidays, telephones, the internet, the rules of manners, memories... Kürşat Başar describes the view from a colorful window in the middle of life in this book... He conveys as much as it should be.
He tells us that the bittersweet times that are engraved in our childhood are not forgotten. These are the articles that make you sad, hurt, and do not neglect to ask questions and make you laugh when it is time. A new summer. Sometimes cheerful, radiant mornings...
ışıltılı sabahlar... Kimi zaman bunaltıcı öğleden sonralar...Kimi zaman dalgın akşamüstleri... Edip Cansever'in bir şiiri vardır, "Neler Almalıyım Yanıma" adında. Orada sayar, yanına alınacakları: "Mevsimler için: portakal, böğürtlen, ayçiçeği / Aşk için: unutkanlık ya da dikkatle kullanılan ve değiştirilebilen birkaç anı / Öfke için: Marx, Lenin, vb. / Okumak için: Dostoyevski, Marquez, Sait Faik" / Tatile giderken neler almalı yanımıza?
Kürşat Başar
 KENDINI BILMEK
Ruh; benzerine, aynadaki yansımasına bakmadan kendisini bilemez. Bedeninize baktığınızda kendinize
TECHNOLOGIES OF THE SELF
The spirit cannot know himself/herself without seeing his/her reflection in the mirror. When you look at
your body, you will not bend to yourself. The self does not consist of clothing, tools or properties. It exists in a principle that makes use of these tools, not a body, but a soul- related principle. You must worry about your soul; this is the main activity of bending to yourself. Shortly before his death in 1984, Michel Foucault spoke of an idea for a new book on “technologies of the self. He described it
as “composed of different papers about the self...,(for example, epimeleia heautou, an article on Plato’s Alkibiades where the concept of ‘bending to himself” was first introduced) about the role of reading and writing in constituting the self... and so on.” The book
eğilmiş olmazsınız. Kendilik giyim kuşam, araçlar veya mülklerden oluşmaz. Bu araçlardan faydalanan bir prensipte varlığını sürdürür, bedenle değil, ruhla ilgili bir prensiptir bu. Ruhunuz konusunda kaygılanmanız gerekir, kendine eğilmenin temel faaliyeti budur. Michel Foucault 1984’te ölümünden kısa bir süre önce yeni bir kitap fikrinden bahsetti. Kitabı şöyle tanımlıyordu, “kendilik hakkında farklı makalelerden oluşacak (örneğin, epimeleia heautou, ‘kendine eğilme’ kavramının ilk kez ortaya atıldığı Platon’un Alkibiades’i üzerine bir yazı), kendiliğin oluşmasında okumanın ve yazmanın rolü hakkında... vesaire.” Foucault’nun kafasında tasarladığı bu kitap
Michel Foucault
Sometimes overwhelming afternoons... Sometimes preoccupied afternoons... Edip Cansever has
a poem called “What Should I Take with Me?”
He counts there the things to take: “For the seasons: orange, blackberry, sunflower / For love: forgetfulness or a few memories that are carefully used and can be changed / For Anger: Marx, Lenin, etc. / To read: Dostoevsky, Marquez, Sait Faik.“ / What should we take when going on vacation?
 ilk kez 1982 güzünde Vermont Üniversitesi’nde verdiği “Kendini Biçimlendirme Teknikleri” seminerine dayanıyordu. Elinizdeki kitap bu seminerin kısmen kayda geçirilmesidir.
Foucault envisioned was based on a faculty seminar on “Technologies of the Self,” originally presented at the University of Vermont in 1982. This volume is a partial record of that seminar.
53


   53   54   55   56   57