Page 63 - LCW LIFE | TEMMUZ 2020
P. 63

 ONLINE
SÖYLEŞİLERİN
YENİ ADRESİ
INSTAGRAM
NEW LOCATION TO HOLD ONLINE INTERVIEWS: INSTAGRAM
LC Waikiki Kariyer (@lcwaikikikariyer) instagram hesabımızla katılım sağladığımız online söyleşilerle hem yeni normalimizi anlatarak paylaşımlarda bulunduk hem de yeni dönem mezunu üniversiteli arkadaşlarımıza LC Waikiki’nin kariyer imkânlarını aktardık.
o Yeditepe Üniversitesi Kariyer Merkezi ile bir araya ge- lerek gerçekleştirdiğimiz Online Kariyer Sohbetleri etkinli- ğine Ürün Yönetimi Grup Müdürümüz Tolga Şanlı ile katılım sağladık. Pandemi öncesi ve sonrası süreçlerimizi aktaran TolgaŞanlı,yenimezunolacakgençleredeyeninormaldü- zene yönelik kariyer ipuçlarında bulundu.
o Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm öğrencisi Berkay Soy’un gerçekleştirdiği Başarılı Tekstil Mühendislerinin Kariyer Günlükleri etkinliğinde Merchan- dise Planlama Müdürümüz Çiğdem Şahin ile yer aldık. Hem mezunu olduğu okuluna dair geriye dönüş ve mezun dene- yimleri hem de Tekstil Mühendisliği tecrübelerini aktaran Çiğdem Şahin, mezuniyet dönemine giren öğrencilerle de kendi yol haritasını paylaştı.
o Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübünün Sinerji Kariyer Günleri etkinliğine Planlama, Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürümüz Yusuf Oktay Tezcan ile katılım sağladık. 48 ülkede faaliyet gösteren LC Waikiki’nin süreçlerine dair disiplinlerinin paylaşıldığı yayın öğrencilerin oldukça ilgisini çekti. Kariyer planlarını kurguladıkları bu dönemde, şirketi- mizdeki yeni mezun alımlara yönelik yönetici bakış açıları- na dair merak edilen birçok sorunun da yanıtına kavuştular.
o Genç Tekstil Mühendisleri Topluluğu ile bu kez Taha Giyim&LC Waikiki iş birliğini ve Taha Giyim bünyesindeki Tekstil Mühendisliğinin yerini paylaşabilmek adına bir ara- ya geldik. Taha Giyim İnsan Kaynakları Uzmanımız Bilge Gültekin ile katılım sağladığımız yayın hem bilgi hem de ke- yif verici oldu.
o Bilkent Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün düzenlemiş olduğu Canlı Yayınlarda Buluşuyoruz etkinliğine Müşteri ve Pazar İç görü Direktörümüz Hale Dinçerler Yiği- ter ile katılım sağladık. Etkinlikte hem Hale Hanım’ın kariyer yolcuğuna dair hem de sektöre ve Covid-19 salgınına dair öğrenciler tarafından merak edilen sorularda yanıt buldu
With LC Waikiki Career (@lcwaikikikariyer) Instagram account, we both shared our new normal and shared the career opportunities of LC Waikiki to our university graduates with online conversations.
o Product Management Group Manager Tolga Şanlı par- ticipated in Online Career Talks event, held by Yeditepe University Career Center. Conveying our processes be- fore and after the pandemic, Tolga Şanlı also gave career tipstonewgraduatesforthenewnormal.
o Merchandise Planning Manager Çiğdem Şahin took part in Career Diaries of Successful Textile Engineers, orga- nized by Berkay Soy, a student of Textile Engineering De- partment at Dokuz Eylül University. Çiğdem Şahin, who conveyed both the feedbacks and experiences after grad- uation and her experiences in Textile Engineering, shared her own road map with the students, who will shortly graduate.
o Our Planning, Strategy and Process Development Man- ager Yusuf Oktay Tezcan participated in Synergy Career Days, organized by Marmara University Synergy Club. The publication sharing the disciplines regarding the pro- cesses of LC Waikiki, operating in 48 countries, attracted the attention of students. In this period when the students design their career plans, they also got answers to many questions about executive perspectives on new graduate employment in our company.
o This time, we came together with the Young Textile Engineers Community to share Taha Giyim & LC Waikiki cooperation and the location of Textile Engineering within Taha Giyim. The publication with our Taha Giyim Human Resources Specialist Bilge Gültekin was both informative and enjoyable.
o Our Customer and Market Insight Director Hale Dinçer- ler Yiğiter participated in Online Broadcasts, organized by Bilkent University Business and Economy Club. During the event, the questions of the students regarding the ca- reer path of Ms. Hale, the sector and Covid-19 pandemic were answered.
 61

   61   62   63   64   65