Page 64 - LCW LIFE | TEMMUZ 2020
P. 64

bizden haberler - news
EĞİTİM ETKİNLİKLERİMİZİ DE
ONLINE’DA YÜRÜTTÜK
WE HELD OUR TRAINING ACTIVITIES ONLINE
Online söyleşiler ve kariyer paylaşımları oluyorsa eğitim etkinlikleri de olur dedik ve üniversite etkinliklerimize eğitim süreçlerini de dahil ettik. Biz eğitimlerde öğrenirken eğlendik, eğlenirken fark ettik, fark ettiğimizde de başardık!
If it is possible to hold online interviews and talks about careers, we thought it would be possible to share the training events and we have included educational processes in our university activities. We had fun while learning in training, we realized while having fun and we succeeded when we realized!
Özyeğin Üniversitesi Operation Research & Sa- bancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği & Bilkent Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulüplerinin dü- zenlemiş olduğu Online Digitilazion Summit’20 etkinliğinde eğitim sponsoru olarak yer aldık. Ku- rumsal Akademimiz’den Öğrenme Deneyim Tasa- rımcımız Mustafa Aydın’ın Teams üzerinden verdi- ği Design Thinking ve Lean Startup eğitimlerinde aynı ürüne müşteri ve kullanıcı bakış açılarıyla bakıl- dığında ortaya çıkan ihtiyaçları analiz ederek inte- raktif çalışmalarla eğitimleri tamamladık.
We have been the training sponsor of Online Dig- italization Summit'20, organized by Özyeğin Uni- versity Operation Research & Sabancı University Industrial Engineering & Bilkent University Busi- ness and Economics Clubs. Learning Experience
  Mustafa Aydın | Öğrenme Deneyim Tasarımcımız
Learning Experience Designer
 Designer from our Corporate Academy, Mustafa Aydın conducted Design Thinking and Lean Startup trainings on Teams and completed the trainings with interactive studies by analyzing the needs when the same product is per- ceived by the perspective of the customer and user.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Bilgisayar Kulübü ile gerçekleştirdiğimiz Makine Öğrenmesi Eğitimi’ne Veri Koordinatörümüz Uğur Kaplan ile katılarak temel dü- zeyde yetkinliklerle öğrencilerin kullanabileceği içerik- lere dair bilgilerin paylaşıldığı bu eğitimde aynı zaman- da LC Waikiki’de kullanılan diğer farklı teknolojilerden de bahsederek öğrencilerin sorularını yanıtladık. Di- jital dönüşümün en hızlı olduğu bu yeni süreçte 400+ çalışanımızla Bilgi Teknolojileri Departmanımıza dair perakende sektöründeki dijitalleşmeye yönelik merak edilenler üzerine keyifli bir yayın gerçekleştirdik.
Our Data Coordinator Uğur Kaplan participated in Machine Learning Training, realized by Istanbul Uni- versity Cerrahpaşa Computer Club and answered the questions of the students by talking about other dif- ferent technologies used in LC Waikiki while shared the contents that the students can use with the fundamental capabilities. In this new process, where digital transformation is very fast, we have made an enjoyable broadcast about digitalization in the retail sector of our Information Technologies Department with more than 400 employees.
 62
Uğur Kaplan | Veri Koordinatörü Data Coordinator
     62   63   64   65   66