Page 37 - Hurtigguide_Kalnes-februar23
P. 37

Viktige funksjoner og bruksområder for ID-kort:
• Legitimasjon
• Adgangskontrollerte dører
• Heis (akuttkjøring og kjøring til 5. etasje)
• Avfallssug
• Tøyautomat
• Sikker print
• Rørpost
• Elektronisk tavle
    37
SIKKERHET
























































































   35   36   37   38   39