Page 39 - Hurtigguide_Kalnes-februar23
P. 39

Driftssentralen
• Ligger i etasje U1 (08BU1)
• Døgnbemannet vakttelefon 69 86 80 10
• E-post: driftssentralen.kalnes@so-hf.no
• Oppgaver: Drift- og vedlikeholdsansvar for alt teknisk utstyr, som for eksempel
AGV, rørpost, heiser, avfallssug og pasientløfteutstyr
Medisinsk teknologisk avdeling
• Ligger i etasje U1 (03GU1)
• Vakttelefon 901 51 961
• Bemannet vinter/sommer kl. 08.00-15.45 (15.00)
• Oppgaver: Drift- og vedlikeholdsansvar for medisinsk teknisk utstyr
   39
SIKKERHET


   37   38   39   40   41