Page 40 - Hurtigguide_Kalnes-februar23
P. 40

       40
LITEN ALARM
Meldingen «kode 99» markerer at liten alarm er utløst. Avvent nærmere beskjed fra ansvarshavende.
Ansvarshavende sjekker brannpanel for å se hvor
i brannsonen alarmen er utløst. Dersom alarmen
er utløst i en annen etasje i din brannsone, skal du fortsette som vanlig, men være i beredskap. Dersom alarmen er utløst i din brannsone OG i din etasje, går ansvarshavende til rommet der alarmen er utløst.
Vurder situasjonen. Dersom alt er ok,
kontaktes vaktsentralen på telefon 69 86 30 00. Orienter om situasjonen.
Søk i EK: «brannvern Kalnes»
  

   38   39   40   41   42