Page 31 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 31

ְו ָכךְ ָה ְל ָאה...
ְו ָכךְ ָה ְל ָאה... הוּא אוֹ ֵמר ְואוֹ ֵמר. ָמ ַתי סוֹף-סוֹף, ֶזה ְכָּבר ִי ָגּ ֵמר?
31
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02X7YmgkXUV4BDUg5E7T7F2Sarp2n8eKYioCkuXVaEp Wiam16QVVSRrKXLnQSRooXLl&id=100000098193282&sfnsn=scwspmo&mibextid=RUbZ1f
דמות המפתח במשבר, מהחמורים בתולדות המדינה, היה ראש הממשלה נתניהו, אשר נתן גיבוי מלא ליריב לוין. לוין היה אמור להביא לביטול משפטו הפלילי של נתניהו, באמצעות ההשתלטות על מערכת המשפט. אחת מחולשותיו הגדולות ביותר של נתניהו, היא חוסר האמינות המוחלט שלו. אי אפשר היה להאמין למילה אחת היוצאת מפיו. הדבר סיבך כל נסיון להגיע לפתרון, והעמיק את המשבר.   29   30   31   32   33