Page 46 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 46

ִמי ֵדּמוֹ ְקָרט, וּ ִמי אוֹטוֹ ְקָרט.
ֶשׁ ַפע ֶשׁל טוֹב, ֶשׁלֹּא ִהַכְּרנוּ, ַאךְ ַגּם רֹ ַע, ֶשׁלֹּא ִשַׁעְרנוּ.
ַה ֹכּל מוּ ָאר,
ַה ֹכּל ֻמְפָגּן, ַהטּוֹב ָי ָצא ָלאוֹר, ֶנ ֱח ַשׂף ְל ֵעין כּוּ ָלם.
ְו ָהרֹ ַע ַגּם ֶנ ֱח ַשׂף, ְבּ ִעְורוֹנוֹ ְו ִכעוּרוֹ. ַהְמִּזמּוֹת ָהֲאֵפלוֹת ִל ְשָׂרָרה ְללֹא ְגּבוּלוֹת.
ָלרֹ ַע ִנ ְג ְמרוּ ַע ָתּה, ָכּל ַה ֵתּרוּ ִצים, ֵאין לוֹ ְכּ ָבר יוֹ ֵתר: " ִכּי ָכּךְ כּוּ ָלם עוֹ ִשׂים"
ַע ְכ ָשׁו ַה ֹכּל מוּ ָאר, ַעָתּה ַה ֹכּל ִנְגָלה: ִמי ָכּאן ַהטּוֹב, וִּמי ָכּאן ָהַרע.
46

   44   45   46   47   48