Page 50 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 50

ֶזה ָהֶרַגע,
ֶזה ַהֶרֶגע, לֹא ָישׁוּב עוֹד, ְל ַשׁנּוֹת ִמן ַהְיּסוֹד.
ְלַשׁנּוֹת ֶאת ַהִשּׁיָטה, ְלכוֵֹנן ֶאת ַהֻחָקּה. ְל ַשְׁרֵין ֵחרוּת ְגּמוָּרה, ַגּם מוּל ֶה ָעִריץ ַה ָבּא.
ַעל ִפּי ְתּהוֹם עוֹ ֵמד ַע ָתּה, ִבְּרֵכּי ָפּקוֹת, כּוִּלי ִתְּקָוה
50
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SRBNSX7iZaT2s4R9K8TXTgfYa4uoo3K53ifMyRyi9XticX PuogVkxteTd6YFUEKol&id=100000098193282&sfnsn=scwspmo&mibextid=RUbZ1f
גם במאבק הירואי, יש רגעים של משבר, של עייפות, של אכזבה. ברגעים שכאלה, זקפנו ראש, הרמנו מבט אל העתיד אותו אנו מעצבים במאבקנו, והמשכנו הלאה. רגעים רבים כאלה עוד צפויים לנו בהמשך הדרך הארוכה שלפנינו...   48   49   50   51   52