Page 52 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 52

ְו ִאם ִי ְצ ָטְרכוּ ְלִהָלֵּחם ַעל ֵחרוּת, ִי ְב ֲחרוּ ַבּ ַצּד ַה ָנּכוֹן, ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ָה ֶע ְליוֹן.
ֵשׁרוּת ַהחוָֹבה ִכְּמַעט ֶשׁלכּוָּלּם, הוּא סוֹד ָע ְצ ָמ ָתם ַהֵדּמוֹ ְקָר ִטית.
ָכּל ָה ָעם ָצ ָבא, ָכּל ָה ָעם ֵשׁרוּת, ִכּ ְמ ַעט ָכּל ָה ָעם, "ִמְשַׁמר ַהֵחרוּת".
זוֹ ָע ְצ ָמ ָתם.
זוֹ ִתְּקָוָתם.
ֶזה ִי ְהֶיה
עוצמת המחאה הפתיעה את העולם כולו. אמצעי התקשורת בכל העולם סיקרו את הפגנות הענק בקפלן תל-אביב, ובמאות אתרים נוספים ברחבי הארץ. גם הנחישות הפתיעה. יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, חודש אחר חודש, התייצבו רבבות אזרחים, מניפים דגלי לאום, להביע את מחאתם. מה הוא סודה של המחאה הישראלית? התשובה שלי היא: שרות החובה בצבא. צה"ל הוא צבא
סוֹד ִנ ְצחוֹ ָנם.
52
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02emhvzEfyzznpFjtcg3NVsgqSFbbAm6ypybFzDa44Vo6 8G5uwVd9DyL1vPYFiijC6l&id=100000098193282&sfnsn=scwspmo&mibextid=RUbZ1f
העם, ולא צבא השלטון, וכמעט כל אזרח הוא אדם שאי אפשר להפחידו.   50   51   52   53   54