Page 4 - E-MODUL TERMOKIMIA BERBASIS GDL
P. 4

E-Modul Termokimia


                  Berbasis Guided Discovery Learning            Penilaian diri ............................................................................................................ 71

            LEMBAR EVALUASI ............................................................................................ 71
            KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN ................................... 71

            DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 71
                                                  iii

                 Kelas XI SMA/MA            Semester Ganjil
   1   2   3   4   5   6   7   8   9