Page 5 - Collection of Kavitas
P. 5

FihMdy dyS dw jdoN shwrw nhIN sI
         FihMdy dyS dw jdoN shwrw nhIN sI

         audoN ipqw nMU dyS qoN vwirAw mYN


         mwqw gujrI srihMd dy iv`c gujrI

         smW gujirAw ijvyN gujwirAw mYN


         cwr pu`qr sn bKSy prmwqmw ny

         auh vI joVw joVw krky vwirAw mYN


         mYNnUM SihnSwh nw kho qusIN isMGo
         ikSqW nwl hY krjw auqwirAw mYN

                       Swn-ey-Kwlsw gurmiq AkYfmI
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10