Page 129 - LiryDram_17-2017
P. 129

Wolisz pisać czy komponować? Jak wyglą- da twój proces twórczy? Co powstaje naj- pierw, muzyka czy słowa? A może wszyst- ko dzieje się w tym samym czasie?
– Zawsze pracowałem w ten sposób, że to muzyka inspirowała mnie i nasuwała na myśl tematy. Z wiekiem jednak oba te pro- cesy powstają równolegle i jeden wyznacza kierunek drugiemu. Współpracuję z grupą zaufanych producentów, którzy wiedzą, co gra mi w duszy. Gdy mamy już szkic głów- ny muzyki i szkielet tekstu, często zapra- szam do współpracy muzyków, którzy do- grywają partie solowe, dodając emocjonal- nych akcentów, na pianinie, skrzypcach, gi- tarze akustycznej.
Jak doszło do współpracy z Kalim i Peją i nagrania wspólnego utworu? Znacie się tylko na płaszczyźnie muzycznej, czy też łączy was przyjaźń?
– Z Peją znamy się od kilkunastu lat, z Kalim od blisko dekady. Grywaliśmy razem koncerty, szanujemy się, współ- pracujemy i wspieramy na płaszczyźnie
muzycznej od dawna, ale również moty- wujemy i kibicujemy nawzajem na płasz- czyźnie życiowej.
Dlaczego rap? Skąd zainteresowanie tym rodzajem muzyki?
– Hip-hop jest kulturą, z którą jestem zwią- zany od szkoły podstawowej. Muzyka rap jako element tej kultury pojawiła się w mo- im życiu naturalnie. Rap w latach 90. był muzyką buntu, muzyką osiedli. Ten styl nas wyróżniał od reszty społeczeństwa. Jedno- czył, uczył zasad, ale poruszał też kwestie duchowe, z czym się utożsamiałem. Talen- tu wokalnego nie posiadałem, zatem ta for- ma artykulacji była mi najbliższa. Słucham różnej muzyki od rapu przez soul, R&B, trap po poezję śpiewaną,  amenco, folk czy muzykę  lmową.
październik–grudzień 2017
LiryDram 127
LUKASYNO,
właściwie Łukasz
Szymański (ur. 7 stycznia
1981 r. w Białymstoku) —
polski raper i propagator kultury kresowej. Z wykształcenia mgr inż. architekt, w 2008 r. ukończył Politechnikę Białostocką.
Działalność artystyczną prowadzi
od 1998 r. Twórca trzech albumów solowych i współzałożyciel grup
WNB Wychowani na Błędach i NON Koneksja. Współpracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Waco, Sokół, Peja, Kali, Pih, Hemp Gru, Juras, Włodi, Tadek, Pablo Pavo, Paluch, Bon One, Bas Tajpan, Miss God, Kfartet, Południce, Sobota, Matheo, Grzech Piotrowski.
fot. Adam Brzósko


   127   128   129   130   131