Page 4 - LiryDram_17-2017
P. 4

KWARTALNIK LITERACKO-KULTURALNY
LiryDram
NR 17 www.lirydram.pl
Redaktor naczelna
Marlena Zynger
Zespół redakcyjny
Dariusz Bereski Malwina de Bradé
Ares Chadzinikolau
Adam Dobrzyński
Adam Karol Drozdowski Ewelina Gawłowska Stanisław Hodorowicz Mateusz Koprowski Zbigniew Milewski
Alicja Patey-Grabowska Marek Raczkowski Magdalena Węgrzynowicz-Plichta Magdalena Woźniak Hanka Wójciak
Projekt okładki
Robert Manowski
Projekt gra czny i skład
Anna Skowrońska Ideapress
Wydawca
VERIDIAN Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych. Ochrona dziedzictwa. Ewa Bartkowiak
ISSN 2543-8654
Nakład 500 egzemplarzy Druk bez graty kacji
Warszawa 2017
Drodzy
OCzytelnicy!
becnie ludzkie życie skupione jest
w obrębie sztucznych tworów wielkich aglomeracji. Brak bliskości natury, możliwości obserwacji i czerpania z przyrody sprawia,
iż wpadamy w różnego rodzaju emocjonalne pułapki bądź kończymy z objawami depresji. Ale na szczęście istnieje literatura, która
w mistrzowski sposób przenosi nas tam, gdzie „leśny a widoczny parów”, „splątane zieloności zwoje”, „paproć i wrzos”, „słońce, światłem rozprysłe po dębowych sękach”, „chruśniak malinowy”, „jagód purpurą przeciążony dzban”. To oczywiście cytaty z Leśmiana,
do którego twórczości mamy okazję w tym roku sięgnąć szczególnie z uwagi na rocznicę urodzin i śmierci poety. Jednak nie tylko literatura ułatwia mieszczuchom kontakt
z przyrodą. Czyni to również architektura, czego przykładem jest barceloński park Güell zaprojektowany przez Gaudiego, gdzie każdy kształt naśladuje naturę i czasami trudno odróżnić sztuczne od prawdziwego. A wszystko po to, żeby zauważyć, że „nic tutaj nie jest takie, jakie się wydaje”, na co również zwraca uwagę Marek Wrona w wyreżyserowanej
przez siebie sztuce na podstawie tekstów Leszka Kołakowskiego. I co bardziej lub
mniej świadomie stwierdza w swoim wierszu Stanisław Nyczaj, pisząc Śniło mi się, nie śniło...


   2   3   4   5   6