Page 6 - LiryDram_17-2017
P. 6

LiryDram
z Radiem dla Ciebie
25 listopada 2017 – Z Agnieszką Lipką o 16. numerze kwartalnika literacko- -kulturalnego „LiryDram” rozmawia Marle- na Zynger. W najnowszym numerze m.in. wywiad z Michałem Zabłockim (twarz na okładce), prezentacja jego wierszy, wspo- mnienia o Alinie Janowskiej, rozmowa z Yaakovem Lemmerem – kantorem syna- gogi w Nowym Jorku, opowieść o rysunkach Marty Frej i rzeźbach Mateusza Wolframa. Również słów kilka o historii rewitalizowa-
nej właśnie Dolinki Szwajcarskiej, wystawie twórczości Fridy Kahlo i Diega Rivery.
9 lipca 2017 – O 15. numerze kwar- talnika literacko-kulturalnego „LiryDram” z Agnieszką Lipką rozmawia Marlena Zyn- ger. W numerze m.in. wywiad z Alicją Ta- new i jej wiersze oraz wiersze innych kra- kowskich poetów, relacja z wystawy prac Vermeera w paryskim Luwrze, Zo i Stryjeń-
Podziękowania dla Agnieszki Lipki i Roberta Łuchniaka – dziennikarzy prowadzących audycję Wieczory RDC
4 LiryDram październik–grudzień 2017


   4   5   6   7   8