Page 7 - LiryDram_17-2017
P. 7

Podziękowania dla Julity Nobis – dziennikarki, współautorki Wieczorów RDC i pomysłodawczyni cyklicznych spotkań związanych z kolejnymi numerami naszego pisma
skiej na tarnowskim dworcu oraz z wysta- wy Dali kontra Warhol, o odnowie pomni- ka Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie oraz współorganizowanej przez kwartalnik ogólnopolskiej akcji artystycznej towarzyszącej odnowie i poświęconej twór- czości wieszcza, w której wzięli udział arty- ści m.in. Piwnicy pod Baranami, Teatru Ba- rakah oraz grupy Kontakt. Przestrzeń Ru- chu i Tańca. Ponadto wspomnienie o poet- ce Kazimierze Zawistowskiej oraz słów kilka o malarstwie Laury La Wasilewskiej.
ły o 14. numerze kwartalnika literacko-kultu- ralnego „LiryDram” oraz o literackiej podróży Ewy do Chin. Rozmawiały o Szu adzie Szym- borskiej – krakowskiej wystawie w Kamienicy Szołayskich poświęconej poetce oraz o wyda- rzeniach towarzyszących 32. urodzinom Te- atru Witkacego w Zakopanem. Mówiły też o poetce z okładki – Małgorzacie Skwarek-Ga- łęskiej – poetce, pisarce i szefowej Oddziału Łódzkiego Związku Literatów Polskich i o ry- sunkach Roberta Manowskiego. Zaprosiły do zapoznania się z relacją z wystawy Van Gogh Alive oraz na kolejny Salon „LiryDramu” do warszawskiej Antrakt Cafe.
8 stycznia 2017 – Gośćmi Rober- ta Łuchniaka w Wieczorze RDC byli Marlena Zynger – redaktor naczelna „LiryDramu”, Anna Siwek – polska pisarka mieszkająca w Belgii oraz Maciej Mazur – konserwator zabytków w Polsce i poza jej granicami. Mo- wa była o 13. numerze kwartalnika literac- ko-kulturalnego „LiryDram”, w którym wie- le o Reymoncie i rewitalizacji współczesnej Reymontówki w Chlewiskach oraz o pły- cie rockowo-poetyckiej nagrywanej obec- nie w Grecji (Marina Konstantinidou – wo- kal i muzyka, Si s Kapageridis – muzyka i gitara, Antonis Mermaids – perkusja i gi- tara). Wysłuchaliśmy również pierwszego utworu z tej płyty do słów Marleny Zynger w angielskim przekładzie Anity i Andrew Finchamów. Przybliżyliśmy prozę Anny Si- wek i poezję Elżbiety Musiał oraz malar- stwo Malwiny de Bradé i Piotra Młodożeńca. W końcu posłuchaliśmy o tym, jak zwyczaj- ni ludzie mają zdolność wpływania na czyjś niezwyczajny los (wspomnienie o Krystynie i Tadeuszu Marczewskich z Suchedniowa).
26 marca 2017
– Gośćmi Agnieszki Lipki w Wieczorze RDC były Marlena Zynger – poetka (Warszawski Oddział ZLP) i redaktor naczelna kwartalnika literacko-kulturalnego „LiryDram” oraz Ewa Zelenay – również poet- ka, pisarka, dziennikarka, autorka książek dla dzieci (Warszawski Oddział ZLP). Opowiedzia-
październik–grudzień 2017 LiryDram 5
fot. Maja Ruszpel


   5   6   7   8   9