Page 48 - LiryDram_17-2017
P. 48

Park, którego Gaudí
Park Güell (hiszp. Parque Güell, katal. Parc Güell) to duży ogród z elementami architektonicznymi w północno-centralnej
części Barcelony. Zaprojektowany przez ka- talońskiego architekta Antonio Gaudíego na życzenie jego przyjaciela Eusebi Güella, bar- celońskiego przemysłowca, który s nanso- wał przedsięwzięcie. Projekt w swoim zało- żeniu miał być osiedlem dla bogatej burżu- azji, obejmującym 60 działek na powierzch- ni ok. 20 ha w pobliżu tzw. Łysej Góry. Prace trwały od 1900 do 1914 roku.
Projektu tego Gaudí nigdy nie ukończył. Powstało jedynie pięć budynków – dwa pa- wilony po dwóch stronach głównego wej- ścia oraz trzy inne w samym parku. W jed- nym z nich od roku 1906 zamieszkał Gaudí. W roku 1922 ówczesne władze Barcelony wykupiły teren i przekształciły go w park miejski. [red.]
46 LiryDram
październik–grudzień 2017


   46   47   48   49   50