Page 91 - LiryDram_17-2017
P. 91

rycznym, ponieważ jednak nie zauważyłem, żeby w publicznych wypowiedziach wspo- minali o mnie, więc ja też nie widzę powo- du, żeby się rozwodzić nad ich twórczością.
Na koniec naszej rozmowy – dziękując za nią – proszę o sformułowanie szczególne- go przesłania Andrzeja Mleczki do czytel- ników „LiryDramu”. W imieniu swoim oraz całej redakcji proszę o skondensowa- ną myśl, którą chciałby pan na dłużej za- szczepić w umysłach naszych czytelników. Może w formie rysunku?
– Nie jestem aż takim megalomanem, aby wygłaszać jakieś napuszone złote myśli, chociaż jedna z moich książek nie bez po- wodu nosi tytuł Aforyzmy i rysunki. Od- wróćmy sytuację, może pani wybierze jakiś mój rysunek, który można by uznać za ta- kie przesłanie.
Proponuję więc poniższe stwierdzenie i dziękuję za rozmowę ;)
październik–grudzień 2017
LiryDram 89
Galeria Autorska Andrzeja Mleczki ul. św. Jana 14, Kraków
tel. 12 421 71 04 galeria@mleczko.pl www.mleczko.pl


   89   90   91   92   93