Page 93 - LiryDram_17-2017
P. 93

skiego. Puszczona z głośników oraz wyko- nywana przez grającą na żywo wioloncze- listkę.
Spektakl ewidentnie obnaża nasze najpod- lejsze, najbardziej nasączone żółcią i jadem negatywne cechy osobowości, czyli pychę i wspomniane już przerośnięte ego. Po wyj- ściu z mrocznych kazamatów nocnego klu- bu nie sposób uciec od re eksji nad wła- snym postępowaniem w kontekście swoje- go życia prywatnego czy też zawodowego. Prezentowany monodram w sposób bezpo- średni i w mojej opinii dość dobitnie wyty- ka najgorsze przywary człowieka wieku XXI i w tym aspekcie reżyserowi z całą pewno- ścią udało się zmusić audytorium do prze- myśleń na temat – nie ukrywajmy – nędzy własnego postępowania i postrzegania sa- mego siebie. A pamiętajmy, że to tylko re- cepcja, front-desk tego, co drzemie głębiej. W piekielnych odmętach hańby i potępie- nia. Do których chyba nikomu z nas nie jest pilno.
Czy warto zajrzeć, choć na chwilę, do tej swoistej recepcji? Zdecydowanie tak.
Scena Propozycji Aktorskich,
Leszek Kołakowski, Rozmowy z diabłem reżyseria: Marek Wrona
obsada: Marek Wrona, Adrianna Chojnacka, Dominik Piejko, Maciej Polak
muzyka: Max Kowalski, Maria Tombińska-Hoły (wiolonczela)
scenografia: Pracownia Multimediów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
Hotel Aries,
ul. M. Zaruskiego 5, Zakopane, Le Scandale Club
październik–grudzień 2017
LiryDram 91
Tekst Leszka Kołakowskiego to wnikliwe
i błyskotliwe studium kondycji diabła i szeroko pojętego zła we współczesnym świecie. Utwór analizujący obecność i znaczenie archaicznych wydawałoby się pojęć – takich jak: piekło, szatan czy potępienie. Rozważania jednego z najwybitniejszych polskich filozofów okraszone sporą dawką ironii i dowcipu, zachwycają przystępnością trudnych oraz wrażliwych tematów, udowadniając jednocześnie, że podstawową pożywką zła pozostaje niezmiennie nienasycone ego oraz ślepa ludzka pycha. Spektakl zrealizowany w Teatrze St. I. Witkiewicza w ramach Sceny Propozycji Aktorskich - Serdecznie zapraszamy!
Czy we współczesnym świecie, świecie penetrującym głębię ziemi i przestrzeń kosmiczną jest jeszcze miejsce dla diabła? Czy diabeł stał się jedynie figurą retoryczną, która straciła wpływ na nasze życie?
Skąd się bierze zło, zawiść, pogarda
i niszczenie?
TEATR IM. ST. I. WITKIEWICZA
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane www.witkacy.pl


   91   92   93   94   95