Page 169 - 40_LiryDram_2023
P. 169

 Maciej Mazur, prezes firmy Monuments Investment sp. z o.o., wykonawca inwestycji, podczas podpisania w dniu 6 października umowy z burmistrzem Cezarym Błachem; przy podpisaniu umowy obecny był przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Adamiec.
   lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 167

   167   168   169   170   171