Page 168 - 40_LiryDram_2023
P. 168

    W roku 2023 wykonano gruntowny remont alejek wraz
z nawierzchnią, dokończono remont nabrzeża zalewu, przy promenadzie nad zalewem stworzono pomosty widokowe, dostarczono na obiekt elementy małej architektury (ławki, zabawki). Powstają schody terenowe
oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością – od ulicy Bugaj i postumenty na rzeźby plenerowe. Pojawiły się też
nowe nasadzenia, nawodnienie, oświetlenie, toaleta oraz plac zabaw i miejsca do wypoczynku. Prace są bardzo zaawansowane
i zmierzają do szczęśliwego końca.
166 LiryDram lipiec–wrzesień 2023

   166   167   168   169   170