Page 166 - 40_LiryDram_2023
P. 166

     v Wroku2022gminaSuchedniów ogłosiła przetarg na przebudowę parku według projektu, który zakłada wyodrębnienie czterech stref parkowych i ich zagospodarowanie. W ramach zadania miały powstać m.in.: nowe alejki, schody,
podjazd dla niepełnosprawnych, mała architektura, nawodnienie, nowe nasadzenia, plac zabaw
z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową z wieloma atrakcjami dla dzieci i altanami dającymi
cień. W związku z ograniczonymi funduszami zrezygnowano
z początkowo planowanej
tężni solankowej, pumptracka
i monitoringu. 6 października Generalny Wykonawca Monuments Investment Sp. z o. o.
z Warszawy rozpoczął prace. Jeszcze w 2022 roku została wzmocniona skarpa nad zalewem m.in. materiałami gabionowymi oraz przeprowadzono pierwsze prace ziemne, związane z budową infrastruktury technicznej, wykonano instalacje elektryczne i podłączenia kanalizacyjne.
 164 LiryDram lipiec–wrzesień 2023


   164   165   166   167   168