Page 164 - 40_LiryDram_2023
P. 164

     Targowisko ogrodzone siatką w miejscu, gdzie teraz jest park, przed ogrodzeniem widać koryto Kamionki, a po prawej stronie w przyszłości stanie blok 2A,
lata 60. XX w.
 Park i blok na osiedlu Bugaj (ok. 1975 roku).
 Prace przy budowie tamy (pod zalew) na rzece Kamionce, 1972 r.
Widok na park i tamę suchedniowskiego zalewu, na pierwszym planie rzeźba psa, 1978 r.
162 LiryDram lipiec–wrzesień 2023

   162   163   164   165   166