Page 165 - 40_LiryDram_2023
P. 165

 Tak wyglądał park przy zalewie
z alejkami, które z czasem zarosły
trawą (ok. 1975 roku).
Niezalesiony park przy zalewie z widocznymi alejkami (ok. 1975 roku).
    Prace porządkowe w parku – w czynie społecznym, lata 70. XX w., zdjęcie udostępnił Piotr Gajda
Park robiony w czynie społecznym, 1978 r.
 lipiec–wrzesień 2023
LiryDram 163



























































































   163   164   165   166   167