Page 162 - 40_LiryDram_2023
P. 162

    Koryto Kamionki przed powstaniem zalewu, ulica Powstańców z restauracją „Waciak”, w głębi sadzawka Kozińskiego i bloki futowskie, za nimi padół, a po lewej stronie droga na Kruk, lata 60. XX w.
v Odtamtegoczasuażdo2022roku park niewiele się zmienił. Z roku na rok coraz bardziej niszczał i zarastał. Uwagę zwracały połamane płyty chodnikowe, ukradzione rzeźby z postumentów, poniszczone barierki na skarpie przy zalewie z odpadającą miejscami farbą. Od czasu do czasu bardziej świadomi
i zorganizowani mieszkańcy próbowali zadbać o park we własnym zakresie poprzez różnego rodzaju doroczne akcje sadzenia roślin i kwiatów, ale to była tylko przysłowiowa kropla w morzu potrzeb. v
160 LiryDram lipiec–wrzesień 2023   160   161   162   163   164