Page 160 - 40_LiryDram_2023
P. 160

  MODERNIZACJA
PARKU MIEJSKIEGO
W SUCHEDNIOWIE 6 października 2022 – 6 grudnia 2023
Park miejski w Suchedniowie zlokalizowany jest w sercu miasta na obszarze około
2 ha pomiędzy ulicą Bodzentyńską od strony zachodniej, od strony północnej ulicą Bugaj, graniczącą po przeciwnej stronie z pasem domków jednorodzinnych przy lesie z czarną sosną, pamiętającą czasy carskie, od strony wschodniej – blokami osiedla „Bugaj” oraz
od strony południowej skarpą brzegu zalewu „Kamionka” – zbiornika wodnego na rzece Kamionka.
Do parku prowadzą trzy wejścia,
od ulicy Bodzentyńskiej, ulicy
Bugaj oraz ulicy Dawidowicza.
Teren parku, umiejscowiony w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 6552/1, znajduje się w układzie urbanistycznym, wpisanym
do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Park powstał w latach 70. ubiegłego wieku – przy budowanym Zalewie
w miejscu koryta rzeki Kamionki
– na terenie przedwojennego polskiego i żydowskiego targu oraz drewnianych, nieistniejących już zabudowań, pośród których stał
dom suchedniowskiego poety Jana Gajzlera.
v
Zaprojektowane strefy w Parku
 Stary drewniany most nad Kamionką przy ulicy Handlowej, lata 40. XX w.
 158 LiryDram lipiec–wrzesień 2023
   158   159   160   161   162