Page 71 - 40_LiryDram_2023
P. 71

   Piotr Dumin
Przed Pomarańczarnią w Łazienkach
Kaligula o oczach
cofniętych w nienawiść
Nasiąknięty rozpustą Oktawian Cezar osaczający pychę Pompejusza
Szczątki imperium rozrzucone w parku królewskim
jak kości do gry z historią
Krzysztof Galas ubywa nas
Za długo w podróży
wokół coraz mniej błękitu
ale przecież czuję i rozumiem
Wiatr śpiewa o utraconych nadziejach
wygasłych księżycach
i bagażach zbyt ciężkich dla wątłych pleców poety
Zawsze po koncercie w Warszawie mieszkam w Domu Literatury
z okna pokoju na trzecim piętrze przyglądam się kolumnie Zygmunta Plączą się cienie tych co odeszli docenieni nie w porę
albo otuleni zapomnieniem
Każdego dnia ubywa nas
Na starym mieście w Warszawie
każdy zamglony zaułek oddycha historią
lipiec–wrzesień 2023
LiryDram 69

   69   70   71   72   73