Page 3 - TUNISIAN-ARABIC_SB26_Elisha
P. 3

‫اِلح ِزِج ْبنةكِيْم َتفَاا ُهعو‬ ‫قَط ْع أَلِي ِش ْع‬
                                                                       ‫و َها ِذي‬           ‫ع الِيا َخا ْم ِطَ ْر‬
                                                                      ‫َعا ِدة يَ ُهو ِدية‪.‬‬

                                                                      ‫خشششششت!‬

‫َإيلِأيلاي َشَه ْبْع‪ِ .‬ط ْت‬ ‫ُرو ْح‬                                                                     ‫ْوتَ إوالَ‪ْ ,‬هوإييلِْنياا؟ل ّر ّْب‬
               ‫ْع‬

                   ‫َع ِن ْدنَا َخ ْم ِس ْ َرا ِج ْل‪,‬قْ ِوي ْ‬
                       ‫ْع َ‬                      ‫ْ ِ ِشسيي ْوِد ِْيلكَ ّْو ُجوا‬ ‫ِ‬ ‫َخلي ُه ْم‬
               ‫بَالِ ْك ِ ُرو ْح َر َه ِزتو‬
               ‫َوا ْو َبَه ّبْْح ِطَذتاو َوافُ ْدو ِْمقال ِوْج َْبد ْيَال ْن‪.‬‬                                                           ‫ْو ِس ْج ُدوا ا نْ ِبيَا ْء ال ُك ّْل بَا ْش‬
                                                                                                         ‫َخ ُضو ْع ُه ْم‬        ‫ْع َ‬   ‫ْ َ ِيلِيَع َّْشُ ْوعا‬
                                                                                                         ‫إ ْ َُها َئِوياْلل َن‪ِ .‬ب ّْي‬ ‫‪ْ .‬و َو‬  ‫ال ْك ِب ْ‬
                                                                                                                        ‫ْمتَا ْع‬

‫َ َما تِ ْب َعثْ ُهم ْش‪.‬‬

‫ملوك الثا ‪1 16-12 : 2‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8