Page 9 - CERITA RAKYAT LAMPUNG “BUAYA PEROMPAK"
P. 9

Aminah memanfaatkan
                 kecerdikannya untuk                  Bagaimana caramu membawa
               menyelidiki jalan keluar dari               bahan-bahan makanan ini?
                     goa                    bahan-bahan ini rusak dan


                                            Kalau terkena air pasti
                                           cepat membusuk?
                                                        Aku membuat
                                                        terowongan
                                                       disebelah sana                                                   Aku membuat
                                                   terowongan
                                                  disebelah sana
                   Kemana,
                    arah
                  terowongan
                     itu
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14