Page 14 - HINE-TE-ARIKI BOOK - English_Neat
P. 14

THE MĀORI WORDS AND THEIR MEANINGS

    Hine-te-ariki               an ancestor

    Waikohu                  a river

    Kōkōariki                 the pā site of Hine-te-ariki


    mana                    prestige

    Tūmokonui                 an ancestor (husband of Hine-te-ariki)

    taniwha                  serpent / guardian


    Tonoa-ki-aua                an ancestor (daughter of Hine-te-ariki)

    Hinekupa                  an ancestor (daughter of Hine-te-ariki)

    Rongomatahuna               an ancestor (son of Hine-te-ariki)
   9   10   11   12   13   14