Page 3 - ttc oct 12
P. 3

Dialuna 12 Oktober 2015                                       Pagina 13

JAN DE RUIJTER

ROTTEN AVOCADOS

DE TOP 8 MEEST IDIOTE POLITIEKE MOMENTEN VAN SEPTEMBER 2015 (deel 2)

Rotten Avocado nummer 4: De              Rotten Avocado nummer                het mooiste drama ooit geschreven......de
                                                      grootste klucht........Shakespeare, Dante, Tolstoi,
raffinaderij                     2: de fraudes, corruptie en             Andersen. Jules Verne, niemand evenaart de
                                                      klucht, de komedie en tegelijkertijd de tragedie
We weten natuurlijk allemaal dat de AVP de      schandalen van deze maand              tussen Nederland en Aruba, tussen Rutte en
raffinaderij NIET gaat heropenen; de AVP is                                Eman, tussen Plasterk en de PvdA en de AVP,
heel druk bezig met allerlei schijnbewegingen     Een eerste betaling van 6 gedeeltes van elk     nog nooit zag ik zo’n in elkaar gefratste komedie.
zoals het ondertekenen van Memorandums Of       350.000.00 florin van ATA aan friends and lovers   Nederland en Rutter lekker dreigen met een KB,
Understanding (MOU’s) net zoals ze jaren geleden   van Doble O, ‘minister’ OO; 25.000 permaand aan   AMvRB, Cft, Caft...Mike Eman in een hoek van het
druk bezig waren met PetroChina, Petrobas, Eco    advocaat Patrick Schmidt, dat was een goed deal   schaakbord drijven.....en hem dan lekker dwingen
Petrol, PDVSA etcetc. Geen van de Emannen       van Mike Eman want van Henny kreeg hij altijd    om de Arubaanse olie en gasexploraties en –
heeft hier ooit een raffinaderij gewilt en zij laten 30.000 per maand; de Watty Vos Blvd kost geen    exploitaties aan Nederland weg te schenken, aan
zich deze keer de vette ontmantelingsconracten    320 miljoen, geen 440 miljoen maar 815 miljoen    Shell, Repsol en de Nederlandse Gasunie EN om
die allang uitgedeeld en getekend zijn, niet     florin! De Arubaanse burgers moeten 25 jaar lang   Nederland op te hemelen bij de Verenigde Naties
ontnemen!                       32.6 miljoen per jaar betalen voor een project dat  als een grote bouwer van vrede en welvaart zodat
U leest toch ook de kranten? Volgens Mike de     goedgekeurd werd door het AVP-parlement voor     Nederland één van de twee openkomende zetels
Meza is de bijdrage van de raffinaderij aan de    320 miljoen, maar vervolgens gegund werd aan     bij de Veiligheidraad van de VN krijgt. Nederland
economie van Aruba slechts 7 procent (de man is    een of ander bedrijfje uit Portugal, Mota Negil   laat eigen toekomstige commerciële belangen
volslagen gek met zo’n schandalige uitspraak) en   voor 440 miljoen; de regering besteed 278.000    prevaleren boven de noden van de Arubaanse
er moeten nog onderzoeken naar de commerciële     florin aan een onderzoek bij Lotto pa Deporte;    bevolking aan deugdelijk, integer, transparant,
potentie en de technische staat van de raffinaderij  Voz di Aruba krijgt 6000 florin per maand voor    sociaal rechtvaardig en professioneel bestuur.
volgen; Valero moet het nog goedkeuren en       voorlichting en promotie over Green Energy, Bo    Nederland moet in een hoekje gaan staan om
CITGO heeft geen ervaring met ecologisch       Bario en Bo Aruba; de handel in de binnenstad    zich diep schamen.....het is een dieptepunt in de
verantwoorde, groene technologiën....leest u het   gaat kapot door de parkeermeters; TNO krijgt     relaties van het Koninkrijk!! Neo-kolonialisme ten
goed, de roadblocks zijn nu al uitgelegd....de    contractverlenging voor hun Caribbean Branch     top! Inmiddels verscherpen de acties om deze
raffinaderij gaat onder een AVP-bewind NOOIT     Office in Aruba, het instituut ondersteunt Aruba   kwalijke rol van Nederland bekend te maken bij
meer open!!                      door middel van toegepast onderzoek en die      de Verenigde Naties. Da’s nogal logisch!
                           expertise kan TNO ook toepassen in omringende
Rotten Avocado nummer 3:               landen. Tja, ja, ja, maar het heeft Aruba nog nooit  MADURO HEAVY
                           EEN CENT opgeleverd!!
De Angel Bermudez Belasting                                         EQUIPMENT N.V.
                           Rotten Avocado nummer 1:
(ABB) en CAFT-maatregelen                                          Santo pa Basha, Santo pa Pleister,
                           Bart en Eric van het Openbaar
Door het droevige beleid van onze Nationale                                 Crushed Sand, Piedra, Tera pa
Gekkie, Mike Eman (ik mag dat best zeggen want    Mysterie
steeds meer wordt het bekend dat Eman ook                                   Mata, Graniet. Tambe nos
in eigen AVP-kringen als een volslagen gek en     De zoon van de bekende Arubaanse burger        ta Rosa Tereno, Coba
geestelijk gestoord mens wordt bezien) is er een   Michael Williams wordt zomaar even opgesloten
lijst in omloop met maar liefst 27 medidas tegen   door Bart en Eric van het Openbaar Mysterie         Pos y Fundeshi.
de bevolking, let wel, van inkomstenverhogende    maar de schutter van kogels op 27 augustus 2015
maatregelen voor de overheid die dus dus hogere    bij de demonstratie voor het parlementsgebouw,          ROOI BOSAL 49
kosten voor alle burgers betekenen. Nog meer     mag rustig VRIJUIT blijven rondlopen (met een               TEL.: 585-1708
belastingen, nog meer premies en heffingen      pistool?). De zoon van Michael Williams werd               FA X .:585-6299
voor parkeren, voor autobelasting per kilometer,   lastig gevallen door een agent in burger die hem
voor een 8 (!!) procent ABB, Angel Bermudez      met vervelende en kwetsende woorden aansprak
Belasting, dus steeds minder als netto-salaris!!   en duwde, zeer duidelijke intimidatie en zijn zoon
Steeds minder geld voor de huishouding, voor     werd vervolgens opgesloten nadat 8 politieauto’s
eten en voor de kinderen. Wacht de Arubaanse     ter plekke kwamen op hem te arresteren. Hij zou
bevolking met haar protesten tot 1 januari 2016    bij de onstane en geprovoceerde vechtpartij een
wanneer de 8% ABB wordt ingevoerd? Ik kan u      fles als wapen hebben gebruikt en er werd een
nu al zeggen dat niemand gaat protesteren op     valse verklaring en aangifte tegen hem gebruikt.
1 januari 2016 want iedereen is dan druk bezig    Tja, dat is JUSTITIE hier op Aruba. Dat is het
met Carnaval voorbereidingen, ik weet dat nog     beleid van de politie hier en van Bart en Eric! Het
van andere jaren. Dat is dan ook het goede      is een schandaal en het toppunt van een rotte,
moment voor de regering om te laten weten dat     groene, verrotte avocado.
de raffinaderij gesloopt wordt, iedereen is toch
druk met Carnaval. Binnenkort is het Sinterklaas,   EN DE EREPRIJS...
en dan Kerst, en dan Carnaval, en dan Pasen......
en daar rekent de AVP natuurlijk op. Zo is het    DE ALLERVERROTSTE
weer september 2016 en de bevolking en de
politieke oppositie en de vakbonden schijnen het   GROENE AVOCADO.....
nog te slikken ook! De stilte van de oppositie en
vakbonden is onbegrijpelijk.             DE NEDERLANDSE

                           REGERING........

                           Aplaus voor het grootste toneelspel ooit....
   1   2   3   4   5   6   7   8