Page 5 - AM
P. 5

AWEMainta Diaranson, 29 Juli 2015                                   5

                                                   ATECH* Aruba
                                                    capturando
                                                     atencion

                                                   internacional

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St.      Mientras cu na Aruba strategicamente ta introduciendo
Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het       ATECH* Conference na comunidad, por bisa cu inter-
Koninkrijk der Nederlanden.                                      nacionalmente tambe ATECH* ta capturando basta
Het Gemeenschappelijk Hof werkt als een verzelfstandigde organisatie ter verdere           atencion.
professionalisering en efficiëntie van de rechtspraak.                        Diferente websites, revista y corant situa na Merca, La-
                                                   tino America como tambe islanan den Caribe ta dunando
  Voor het Gemeenschappelijk Hof, standplaats Aruba roepen wij kandidaten op voor de volgende    ATECH* e atencion.
                            functie:                    Cu esaki ta bin mas cu claro cu ta duna Aruba como isla
                                                   tambe cobertura.
                     Administratief Medewerker
De administratief medewerker is belast met de administratieve voorbereiding, bewerking en       Banda di e diferente medionan di comunicacion men-
verwerking van de terechtzittingen op alle rechtsgebieden.                      ciona, oradornan internacional tambe ta promoviendo
De functie:                                              ATECH* Conference riba nan pagina di compania como
x Het inboeken van gegevens betreffende de rechtszaken;                        tambe personal y ta expresa nan aporte n’e tremendo
x Het actueel, volledig en toegankelijk houden van de registers en dossiers;             iniciativa aki cu a origina p’un grupo di profesionalnan
x Het registreren en controleren van verzoeken, dagvaardingen, oproepingen op             local.

  juistheid, volledigheid en rechtmatigheid;                             Dia 28 y 29 di augustus 2015 lo tuma lugar e conferencia
x Het zorgdragen voor de correspondentiestukken tussen partijen betreffende de            unico y cu lo marca historia c’un bista interesante pa
                                                   comparti ATECH* durante un conferencia di dos dia
  te behandelen zaak;                                        cu comunidad di Aruba. Durante e magno evento aki
x Het verstrekken van informatie aan belanghebbenden;                         lo pone enfoke rib’e importancia di tecnologia pa un
x Het verrichten van juridisch ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de griffiers en          empresario como start-up.
                                                   Meta principal p’e grupo di profesional dinamico ta pa
  de rechters.                                            establece Aruba como e paraiso den Caribe cu e forsa
Wat wordt van U verwacht:                                       principal den inovacion y tecnologia.
x Een MBO+ opleiding;                                         Pa mas informacion di ATECH* Conference y pa cumpra
x Een HBO werk en denkniveau;                                     of reservabo carchi di entrada por bishita www.atech-
x Tenminste drie jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;                   conference.com/tickets
x Goede beheersing van het Nederlands zowel mondeling als schriftelijk;
x Kennis van en ervaring met geautomatiseerde systemen;
x Goede contactuele vaardigheden;
x Juridisch administratieve kennis en ervaring op het gesteld niveau is een pre.
Arbeidsvoorwaarden:
x Secundaire arbeidsvoorwaarden conform het personeelsreglement 2010 van het

  Gemeenschappelijk Hof van Justitie;
x Een medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Als u geïnteresseerd bent in deze functie, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken door uw
sollicitatie met cv uiterlijk 12 augustus 2015 in te dienen bij dhr. E. Kross, Vestigingsmanager van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, te J.G. Emanstraat 51. Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met mw. E.P. Croes-Kelly, Medewerker Personeelszaken, telf.: +297-5265432.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10