Page 2 - Djabierne 23 februari 2018.pdf
P. 2

2                                     Djabièrnè 23 Febrüari 2018
                                     Lo usa “drone” pa                                      gara esnan ku ta


                                     basha sushi ilegal


                                     Esnan ku ser gará ta den problema serio
                                      WILLEMSTAD.- E kuantu sushi el a basha
                                     X-Team ku ta bai start ku pasobra lo tin mas trabou
                                     akshonnan kontra esnan envolví pa limpia e sitio.
                                     ku ta susha e isla aki ta  Segun sr. de Jong, masha
                                     konsiderando asta pa hasi importante den e tipo di
                                     uso di “drone” pa kapta akshonnan aki ta pa e but
                                     nan i kolekshoná evidensia. ser ehekutá tambe, pues
                                     Es mas, lo habri un liña pa koba e persona e but,
                                     grátis tambe pa pueblo sino no tin sentido òf a lo
                                     por informá i denunsiá ménos hende no ta kue
                                     kasonan di tiramentu di kurpa. Esaki a algu ku tin
                                     sushi den forma ilegal. Esei éksito den kaso di kobransa
                                     EXTRA por a komprondé di but pa infrakshonnan
                                     for di presentashon den tráfiko. Hendenan sa
                                     di miembronan di e ku si nan haña un but, ku
                                     X-Team ayera durante un nan por ta sigur ku OM lo
                                     konferensia di prensa. bin kobra e but ei, i ku den
                                     T’asina ku Minister di kaso di inkumplimentu ku
                                     GMN, mr. Suzy Camelia- nan por bai será tambe. I e
                                     Römer, a instituí e tim mesun kos ku ta sosodiendo
                                     menshoná ku defakto ta pa tráfiko lo bai konta pa
                                     unu multidisiplinario, ku delitonan kontra medio
                                     ta konsistí di Selikor te ku ambiente. E pueblo desente
                                     Polis i Ministerio Públiko. no ke mira su lugá sushi.
                                     Den e enkuentro ku prensa  Di su parti fiskal mr.
                                     aki Fiskal Mayor mr. Heiko Guiliano Schoop a splika
                                     de Jong, a trese dilanti ku ku e butnan ku lo ser duná
                                     e sanshonnan ku por spera ta dependé si di e kantidat
                                     den kasonan di tiramentu di sushi ku tin envolví, si
                                     di sushi ta dependé di e ta trata di sushi manera
                                     kantidat di sushi ilegal ku yerba, papel ku ta disolvé ku
                                     tin envolví.     tempu, òf si ta material mas
                                      Na momentu ku gara un sólido manera wasmashin,
                                     persona, ta duna esaki e frishidèr etc. ku ta sushi
                                     oportunidat pa e mes saka duradero.
                                     e sushinan bèk. Den kaso  Pero tambe tin e
                                     ku e nenga di hasi esaki lo problema naturalmente ku
                                     saka e sushi riba su gastu, tin hendenan ku ta difísil
                                     miéntras ku riba e suma pa ser detektá kometiendo e
                                     dje but ku e ta bai haña lo infrakshon. Pero Ministerio
                                     bini por lo ménos 250 florin Públiko ta konsiderando pa
                                     ariba den forma outomátiko. hasi uso di “drone” pa vigilá
                                     E por ta mas dependiendo den laria.
   1   2   3   4   5   6   7