Page 8 - BK OKI
P. 8

Persahabatan Remaja Dalam Kelompok

                1. Merupakan ciri khas dan sifat interaksi remaja

                 dalam kelompoknya.
                2. Tidak mengabaikan kelompok secara menyeluruh
                 dalam hubungan persahabatan mereka walaupun

                 pada saat tertentu mereka kurang dapat
                 memenuhi tuntutan kelompoknya. Bagi remaja

                 bersekolah    tidak   mesti   dengan    teman
                 seangkatannya

                3. Standar pemilihannya adalah pola tingkah laku,
                 minat, kesenangan, ciri-ciri fisik dan kepribadian
                 serta nilai-nilai yang dianut. Yang dilihatnya adalah

                 keserasian dan kesamaannya.
                4. Mereka dapat bekerjasama untuk mencapai

                 tujuan positif dan mendapatkan penghargaan
                 serta kepuasan dalam interaksi sosialnya.


                               7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13