Page 17 - E-BOOK_Neat
P. 17

d. nilai
               5) Tujuan pokok diadakan hukum dalam masyarakat adalah untuk
                 menciptakan...
                   a. Keseimbangan
                   b. Kepastian hukum
                   c. Keselarasan
                   d. ketertiban
   12   13   14   15   16   17   18   19