Page 233 - Dutch Asiatic Shipping Volume 1
P. 233

 37 halve amen brandewijn - 37 half amen brandy
3 vaten witzout - 3 barrels white salt
For the cooper's shop:
212 hele leggers schoven - 212 whole barrels staves
64 halve leggers schoven - 64 half barrels staves
1320 hele leggers hoepen - 1320 whole barrels hoops
For the equipage:
5 paardelijnen - 5 hawsers, small cables
4 zware touwen - 4 heavy ropes
7 kabeltouwen -7 cables
25 ijzeren trossen - 25 hawsers
120 draap- en sticklijnen - 120 white o r tarred marlines
500 strengen zeilgaeren - 500 bundles of sail twine
13 nachthuislampen
(staande) - 13 binnacle lamps (standing)
6 handlantaarns - 6 hand lanterns
20 houten bottelierspompen - 20 wooden steward's pumps
5 schachtlepels zonder gaten - 5 solid ladles
10 stoof- en dooppannen - 10 stewing pans and dripping pans
10 koperen bierkranen - 10 copper beer taps
19 halve leggers ijzerbant teer - 19 half barrels .... tar
4 ankers - 4 anchors
3 dreggen - 3 grappling irons
16 vaten pik - 16 barrels pitch
22% last smeekolen - 22V2 lasts forge coal
4 vaten roet - 4 barrels soot
25 pokhouten schijven - 25 guaiacum discs
1 middelbare boot - 1 medium-size boat
4 ronde kompassen - 4 round compasses
50 parelkompasrozen
- 50 compass cards
500 staven ijzer - 500 iron bars
150 staven ijzer - 150 iron bars
For the garrison:
25 brede beslagen spaden - 25 broad studded spades
50 coxbijlen (koksbijlen) - 50 choppers
For the coopers:
15 dissels - 15 adzes
8 omhouwers - 8 cooper's adzes
25 kraanboren - 25 tap-hole drills
For the masons:
25 troffels met hechten - 25 trowels with handles
25 metshamers - 25 mason's hammers
   231   232   233   234   235