Page 44 - I am + | Editie 4
P. 44

Gun jezelf
de kans op
verbetering
Veel mensen met hiv hebben psychische problemen. Veel mensen die depressief zijn denken er weleens aan om een einde aan hun leven te maken. Anjo van Driel is gezondheids- zorgpsycholoog bij 113 Zelfmoordpreventie. Er zijn elk jaar zo’n 1.900 mensen in Nederland die zelfmoord plegen. 113 streeft naar een land waarin niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord. De getrainde medewerkers zijn zeven dagen per week, 24 uur per dag, telefonisch en via de chat bereikbaar voor mensen met zelf- moordgedachten. Er is ook een telefoonlijn voor als je je zorgen maakt om iemand anders.
I
k denk dat zelfmoordgedachten bijna altijd samengaan met een gevoel van eenzaamheid. Iemand zit klem in een heel ingewikkelde situatie en heeft het gevoel dat niemand daarbij kan helpen. Eenzaamheid hoeft niet
44
te betekenen dat je in je eentje staat in het leven. Het kan ook betekenen dat je mensen om je heen hebt met wie je geen verbinding meer voelt, bijvoorbeeld omdat je niet open kunt zijn over je hiv. De maatschappij is in Nederland veel indi- vidualistischer dan vijftig jaar geleden, en ook veel individualistischer dan bijvoorbeeld in een Afrikaans dorp. Er is heel veel mogelijk, maar je kunt wel makkelijker ‘verdwalen’.
Een uitweg
We zijn er bij 113 van overtuigd dat lang niet iedereen die een einde aan zijn leven maakt,
een psychiatrische stoornis heeft. Je hoeft niet depressief te zijn om zelfmoordgedachten te hebben. We zien het als een manier van omgaan met je problemen. Er zijn mensen die als ze zich rot voelen gaan drinken, anderen gaan gokken of worden agressief en er zijn mensen die zelfmoord- gedachten krijgen als een soort van uitweg. >
   42   43   44   45   46