Page 47 - I am + | Editie 4
P. 47

situatie. Als er een acute crisis is, proberen we afspraken te maken over de veiligheid. Daarna horen we wat maakt dat iemand zich zo slecht voelt. We kijken samen wat op dat moment nodig is. De ene keer is dat: hoe komt iemand de avond door? De andere keer is het: hoe kan iemand op termijn hulp krijgen, of met anderen in gesprek komen? Wij bieden online therapie aan voor mensen die iets willen veranderen aan de manier waarop ze met hun zelfmoordgedachten omgaan. De online therapie is ook een uitkomst voor mensen die ertegen opzien om naar een psycho- loog te gaan of die op een wachtlijst staan.
Zorgen om iemand in je omgeving
Als je je zorgen maakt om iemand in je omgeving, kun je er alert op zijn of iemand zich misschien eenzaam voelt en daar niet over praat. Je kunt verschil maken als je de moed hebt om het gesprek aan te gaan en te luisteren: Hoe voel je je? Heb je weleens het idee dat je geen zin meer hebt om te leven? Als naaste is het belangrijk
om te laten zien dat je beschikbaar bent voor iemand. Zo kun je de eenzaamheid doorbreken. De 113 VraagMaar app helpt je en je kunt onze overleglijn bellen. Een gesprek met jou kan maken dat jij iemands eenzaamheid doorbreekt, en dat hij of zij in beweging komt.
Huisarts
Kun je iemand stimuleren om naar de huisarts te gaan, of kun je dat bijvoorbeeld samen doen? De huisarts is niet de persoon om de problema- tiek heel uitgebreid te bespreken, maar hij of zij kan wel doorverwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog. De ene huisarts zal hier makkelijker over praten dan de andere, maar elke huisarts kent de richtlijn suïcidaliteit en denkt mee over ondersteuning.
Verbinding
Als je erover denkt om een einde aan je leven te maken: in je eentje kun je het niet oplossen. Praten is het enige dat helpt. Als je aan zelf- moord denkt, dan is dat een teken dat je
echt klem zit. Dat gebeurt niet bij een klein
Zelfmoord- gedachten gaan bijna altijd samen met eenzaamheid.
probleempje. Iedereen heeft in zijn of haar leven verbinding nodig met mensen die meedenken
en meehelpen. Mensen die je het gevoel geven
dat je er samen voor staat, en die betrokken zijn bij je. Die stap om te praten over je duistere en eenzame gedachten kan heel moeilijk zijn. Zeker als je negatieve ervaringen hebt, als kind of in een relatie, of wanneer je altijd al moeite hebt gehad met nabijheid en openheid. Probeer toch de moed te vinden om erover te praten. Gun jezelf de kans op verbetering.
   Ik vind zelfdoding een moeilijk onderwerp op de soa-poli. Je bent
als zorgverlener gewend dat mensen zelf met een probleem komen. Aan
de ene kant denk ik dan: waar moet ik me als zorgverlener allemaal mee bemoeien? Aan de andere kant is het zo’n belangrijk issue dat we hier veel vaker in de spreekkamer over moeten beginnen: ‘Zelfdoding komt onder homomannen vaker voor; denk jij daar wel eens aan?’
Roel Achterbergh, arts-onderzoeker GGD Amsterdam
47

   45   46   47   48   49