Page 60 - I am + | Editie 4
P. 60

Wanneer vertel ik over mijn hiv als ik een nieuwe relatie aanga?
Zenuwachtig
Een groot aantal mensen, ook degenen die
al jarenlang een ondetecteerbare viral load hebben, zijn zenuwachtig als ze voor het consult binnenkomen. Ze willen eerst even horen dat de labuitslagen goed zijn en dus ook dat het virus goed onderdrukt is en dan pas verder praten.
Meer aandacht voor angst en depressie
Eén op de drie mensen met hiv heeft symptomen van angst of depressie. Dat is duidelijk meer dan bij de algemene bevolking. We besteden daar steeds meer aandacht aan. We vragen ernaar en als er enige aanleiding is, laten we iemand een vragenlijst invullen om te screenen of er echt iets aan de hand is. Angst en depressieve klachten zijn geen klachten om weg te stoppen. Het is heel goed om erover te praten, bijvoorbeeld met je hiv-behandelaar of hiv-verpleegkundige. Als je niet doorverwezen wilt worden naar een psycho- loog of psychiater, kun je dat gewoon zeggen.
Het bespreken met je arts of verpleegkundige kan helpen om dingen in perspectief te plaatsen en ook om te beoordelen of er sprake is van een depressie.
Laagdrempelig
We hebben een maatschappelijker werker specifiek voor mensen die leven met hiv, en ook een psycholoog die voor onze hiv-patiënten een spreekuur heeft op de poli interne. Dat doen we om de drempel zo laag mogelijk te maken om ernaartoe te gaan. Als mensen daadwerkelijk de stap zetten om daarheen te gaan, dan boeken we goede resultaten. Maar een deel gaat niet. Dat komt door het stigma rond psychische problemen en ook door logistieke problemen: een extra afspraak betekent weer een reis naar het zieken- huis en terug, met name voor patiënten met een laag inkomen is dat een barrière.
Niemand vertellen
Het verschilt heel erg hoe open men is over hiv. Er zijn mensen die niemand over hun hiv vertellen. Er zijn mensen die daar goed mee kunnen leven en er zijn mensen die het daar moeilijk mee hebben. Er is angst uit de groep te worden verstoten als men vertelt dat men hiv heeft. Dan is het logisch dat mensen het niet vertellen. Maar eigenlijk
is het een rare situatie dat je een chronische aandoening hebt en dat je dat niet aan je familie of vrienden durft te vertellen.
Sociale steun
Er zijn ook mensen die er heel open over zijn dat ze hiv hebben. Dat leidt tot meer sociale steun en we weten dat sociale steun bijdraagt aan het trouw innemen van de hiv-medicatie, het goed omgaan met hiv en dat het goed is voor iemands algeheel welbevinden.
Positieve Krachten Bundelen
Als mensen aan niemand of vrijwel niemand in hun omgeving hebben verteld over hun hiv of als mensen problemen hebben met het slikken van de
60


   58   59   60   61   62