Page 65 - I am + | Editie 4
P. 65

 Seksleven
Ik heb het idee dat de seksuele gezondheid van adolescenten die met hiv zijn geboren anders is. Daar doen we nu onderzoek naar. Vaak vragen we in de spreekkamer wel: hoe is het met je seksleven? Maar in dit onderzoek gaan we daar nog dieper op in, met een beproefde vragenlijst die we bespreken zonder de ouders erbij. We vergelijken de antwoorden met een groep van zeventig kinderen die geen hiv hebben, een cohort noemen we dat. Die kinderen lijken zo goed mogelijk op de kinderen met hiv, bijvoor- beeld qua afkomst en adoptiestatus.
Denkkracht
Dat cohort gebruiken we ook om andere verschillen te onderzoeken, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de denkkracht. Net zoals bij
volwassenen is er een verband tussen het aantal jaar dat men hiv had en geen medicatie heeft gebruikt en de denkkracht. Uit ons onderzoek is gebleken dat kinderen die heel jong aids hebben gehad, later minder denkkracht hebben.
Samenwerking en maatwerk
Zorg voor kinderen en jongeren met hiv is samen- werking. Ik vind het ouderwets om de zorg te centreren om de dokter, dat doen we hier niet. De verpleegkundige speelt een heel belangrijke rol. En zorg voor kinderen en jongeren met hiv is ook maatwerk. Er is geen ‘one size fits all’-aanpak, de problemen en hoe je daarmee omgaat zijn voor elk kind anders. Als kinderarts heb ik ontzettend veel lol met de kinderen. Soms zitten we zo te schater- lachen tijdens mijn spreekuur dat je gewoon niet meer bijkomt.
 65   63   64   65   66   67