Page 72 - I am + | Editie 4
P. 72

De psychologen Vivian Kraaij en Nadia Garnefski van de Universiteit Leiden hebben een online zelfhulpprogramma ontwikkeld voor mensen met hiv en depressieve klachten. Heb je last van somberheid of negatieve gevoelens over het hebben van hiv, dan kan dit programma een goede eerste stap zijn om daar iets aan te doen.
Als je last hebt van somberheid kun
je in een vicieuze cirkel belanden waar je zonder hulp moeilijk uit kunt komen: je hebt negatieve gedachten en gevoelens en soms geen zin meer om dingen te doen. Misschien heb je last
van spanning. Je weet niet hoe je dit patroon kunt doorbreken. In zo’n situatie kan het heel moeilijk zijn om iets aan te pakken, terwijl dat eigenlijk hard nodig is om tot positieve veran- dering van je gedachten, gevoelens en gedrag te komen. Het mooie is: als je één aspect van de vicieuze cirkel hebt doorbroken, dan verandert de rest mee.’
Vanuit je eigen huis
Voor veel mensen is het een grote stap om naar een therapeut te gaan. Voor hen zou een programma dat je vanuit je eigen huis en op je eigen tijdstip kunt doen ideaal kunnen zijn. Door het werken aan het programma kun je je stemming verbeteren. En mocht het toch niet voldoende zijn, dan kan de volgende stap zijn om naar een psycholoog te gaan.
Eye-opener
Acht jaar geleden hebben we eerst een zelfhulp- boek geschreven. Bij het ontwikkelen ervan
is ook feedback gevraagd aan mensen met
hiv. Met onze aanpak – waarbij we bestaande kennis uit de psychologie gebruiken - ga je aan de slag met het doorbreken van de vicieuze
cirkel. Zo leer je bijvoorbeeld dat je door negatieve gedachten te veranderen, ook je negatieve gevoe- lens mee kunt veranderen. Voor veel mensen is dat een eye-opener.
Aan de slag
Het zelfhulpboek besteedt aandacht aan het oppakken van activiteiten, ontspanning, het veranderen van negatieve gedachten, het versterken van het zelfvertrouwen en het werken aan positieve doelen. Als je in een negatieve cirkel zit, heb je vaak wel doelen, maar je hebt geen zin om eraan te werken en je hebt geen idee hoe je eraan kunt beginnen. Daar gaan we heel concreet mee aan de slag. Wat vind jij belangrijk? Wat wil je bereiken? De eerste stap is vaak een concreet en haalbaar positief doel stellen en daarmee aan de slag te gaan.
Vicieuze cirkel doorbreken
We hebben na een onderzoek vastgesteld dat het zelfhulpboek goed werkt. Mensen die met het boekje aan de slag gingen, ervoeren een afname van de depressieve klachten en waren blij met
de vaardigheden die zij hadden geleerd. Ook als mensen in hun leven weer een moeilijke periode zouden krijgen, kunnen zij weer teruggrijpen op wat men in het programma heeft geleerd, en zich daardoor sneller weer beter voelen. >
72


   70   71   72   73   74