Page 74 - I am + | Editie 4
P. 74

Online programma
Op basis van het boek hebben we een online versie van het zelfhulpprogramma ontwikkeld voor mensen met hiv en depressieve klachten. Het programma is er in het Nederlands en in
het Engels. Het programma is zo opgezet, dat mensen er zes tot acht weken één of twee uur per week aan werken. Mensen lezen uitleg, doen ontspanningsoefeningen en voeren huiswerkop- drachten uit die er op gericht zijn meer positieve activiteiten op te pakken, negatieve gedachten te veranderen, meer zelfvertrouwen te krijgen en concrete doelen te stellen.
Effectief
Coach
Als je besluit om deel te nemen aan het programma, krijg je ook een coach toegewezen, die je wekelijks (kort) belt om te vragen hoe het gaat en je motiveert om door te blijven gaan.
Je kunt aan deze coach je vragen stellen en de coach bespreekt met je of het werken met een online programma op dit moment het beste is, of dat het wellicht door de aard van de klachten beter is om een face to face traject bij een psycholoog te doen. De coaches zijn psycholo- giestudenten die bijna afgestudeerd zijn en die goed begeleid worden.
‘Bijwerking’
Een heel mooie ‘bijwerking’ van het volgen van een psychologisch programma is dat het dan vaak ook lichamelijk beter gaat, omdat vaak blijkt dat mensen ook trouwer hun medicatie innemen. Om die reden vinden we het dan ook heel belangrijk om veel aandacht te besteden aan je mentale gezondheid!
Onze collega Sanne van Luenen heeft in haar grootschalig promotieonderzoek aangetoond dat het programma goed werkt en effectief is in het verminderen van depressieve klachten. Ook gaven mensen aan dat ze het prettig vonden om met het programma te werken.
Vernieuwde website
We zijn nu de verbeterpunten aan het verwerken die uit het onderzoek naar voren kwamen.
Aan het eind van de zomer van 2019 wordt de vernieuwde website gelanceerd en kan iedereen met hiv en depressieve klachten makkelijk en laagdrempelig toegang krijgen tot het online zelfhulpprogramma. Voor de deelnemers zijn er geen kosten aan verbonden. Via de website kun je je aanmelden om met het programma aan de slag te gaan.
Zelfhulpprogramma
  Contact en aanmelding
Het vernieuwde zelfhulpprogramma zal rond september 2019 online gaan: www.zelfpositiefleven.nl. Als je nu al aan de slag wilt, kun je het zelfhulpboek, waar dat online programma op gebaseerd is, gratis aanvragen. Ook kun je nu al vragen stellen of je alvast aanmelden via een e-mail naar positiefleven@fsw.leidenuniv.nl.
74


   72   73   74   75   76