Page 10 - גג 40 דיגטלי
P. 10

הליל


               "  ה ָל ְיל  " ַֽ א ֹובל  ָ ןֹרֲה ַֽא ְל ו  ה ֶּ שֹמל  ְ א ָרק  ָ הֹע ְרפ  ַֽ  ר ֶּ שֲא ַֽ כ

                        ,  ד ֵע ֹו  מה  ַֽ תא  ֶּ קר  ַֽ ע ַֽבק  ָ אֹל  א וה

                        וי ָת ֹור ֹואי  ְ ת ַֽפ ְ שב  ִ  הֶּז  ע ַֽג ֶּרמ  ֵ א ָ ל ֶּא
                        ה ָ ל ִ מה  ַֽ םה  ֵ הֶּ ל ֵאה  ָ םי ִ שָנֲאה  ָ יֵנ ְ ש

                     , ונ ָ לש  ֶּ  ר ֹואה  ָ ר ַֽמ ְג ִנ : ם ָדא  ָ ר ֵמ ֹוא    ה ָ ב ֶּ ש

                ,  ת ֹוא ְר ַֽהל  ְ המ  ַֽ ת ֹוא ְר ַֽ מל  ַֽ ר ֵ פ ַֽסל  ְ ר ָ ש ְפא  ֶּ יא  ִ ר ָב ְ כ
                                    ְ
                       ן ֶּרֹ  פ ִ צה  ַֽ תא  ֶּ רי ִה ְז ַֽהל  ְ י ֵד ְ כמ  ִ  ך ו ש ָח

                          .  ק ֹוני ִ תה  ַֽ תא  ֶּ טֹר ְ שת  ִ  אֹ  ל ֶּ ש


          ,  ם ָל ֹועב  ָ  הָנ ֹו שא ִרה  ָ ה ָמ ָמ ְ יה  ַֽ תא  ֶּ לי ִח ְת ַֽהל  ְ ע ַֽדָ יש  ֶּ  ב ֶּר ֶּעה  ָ   ו  ל ִפֲא
                       ְ
                   .אֵל ָ מה  ַֽ  ך ֶּ שֹחה  ַֽ תא  ֶּ ן ַֽמ ְ זל  ַֽ רי ִא ְ ש ִהו  ְ קֵ ל ַֽ ת ְס ִה                ,  םי ִנ ָ שה  ַֽ ן ַֽמ ֹויב  ְ  ה ָ תע  ַֽ ת ֹומ ו שר  ְ ר ֹואה  ָ ת ֹו י ֻר ְד ָע ֵה
                       :  ת ֶּר ֶּחא  ַֽ םי ִא ְרנ  ִ ת ֹוח ֹו כה  ַֽ ןָי ְט ֶּע ְב ו

                     ת ֹו נ ַֽטק  ְ םי ִנ ָבֲאב  ַֽ  הָיה יד  ַֽ  ָ ת ֹור ֹוד   יֵנ ְפ ִל

                     ,  עֹ ב ְטל  ִ י ִלב  ְ  ר ָהנ  ָ לע  ַֽ ץ ֵצ ֹור ְת ִהל  ְ י ֵד ְ כ

                         םי ִל ֹודג  ְ  םי ִע ָלס  ְ םי ִכי ִרצ  ְ ה ָ ת ַֽע

                  .  ת ִי ַֽ בב  ַֽ  ן ָל ָר ֹוג   תא  ֶּ ת ֹול ְ  ד ַֽגמ  ְ םי ִנ ָבֲאה  ָ ר ָא ְ ש ו                          ַּ ג ג    8 40 ןויליג
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15