Page 4 - גג 40 דיגטלי
P. 4

GAG               LITERARY PERIODICAL
         Published By General Union of Writers in Israel, 2016
                     no. 40, 2016

                  Editor: Dr. Haim Nagid                    Editorial Board:
      Prof.. (Emeritus) Gad Kaynar (Kissinger), Prof. (Emerita) Ziva
            Shamir, Varda Genosar, Prof. Farouk Muasi

          ,וז תרבוחב לולכה רמוחב אוהש גוס לכמ ירחסמ שומיש תושעל ןיא
                    .ל"ומהמ תושרב אלא
                   2016 © תורומש תויוכזה לכ
                   All rights reserved ©  2016


                      להנימ  ל ונתדות הנותנ תיפסכה הכימתה לע
                         טרופסהו תוברתה דרשמ  ,תוברתה

                         תונמאו תוברתל סיפה תצעומל


                          ַּ ג ג    2 40 ןויליג
   1   2   3   4   5   6   7   8   9