Page 35 - Jälmers Ur
P. 35

Tog konceptet ännu längre
en avdelning där man  ck se hur alla klockmod- eller testades för slag/stötar/vibrationer/värme/ kyla och vattentäthet.
–En liten detalj var till exempel Mudmaster, där de visade att brandmän varit med i utvecklingen för att få knappar användbara även när man har handskar på sig. (Rä ade och skyddade för slag och stötar, men man halkar inte på knappen). Sekundvisaren i Mudmaster är tillverkad i kol ber för att klara vibrationer och värme.
Förvånande mycket handarbete
–När man väl uppfunnit “low consumption GPS-mot- tagare” tog Casio detta koncept ännu längre.
–I Casio G-Shock MR-G modellerna har man GPS- mottagning av tidszon och även latitud. Klockan tar även emot en radiosignal som justerar för som- martid/vintertid, världstid, alarm, stoppur, timer och belysning. Den är vattentät till 200m, vibra- tionssäker, har specialbehandlat glas för ljusgen- omsläpp och bättre läsbarhet.
–Dessutom har den belysning av urtavlan.
–Casio var först i världen med att bygga in en funk- tion som själv kontrollerar att visarna är synkronise- rade och alltid trä ar indexmarkeringar.
–I de nya modellerna som presenterades på den stora klockmässan Baselworld 2017 hade man än- drat designen så att statskod för världstid syns som i ett datumfönster.
–Man kan även para ihop klockan med sin tele- fon via bluetooth.(3-way synk = GPS + radiosignal + mobil)
–Men smakar det så kostar det. MRG-modellerna ligger mellan 30 000-80 000 kr i utförsäljningspris.
Casios museum
Casio har också ett eget museum, där Svante Nils- son gjorde en intressant rundvandring:
–I samarbete med fabriken hade de en utställning/ museum där man kunde se företagets historia samt vad som utvecklats på fabriken. Där fanns också
–I själva fabriken  ck vi se helt automatiserad tillverkning av vissa urverk, men jag blev förvånad av hur mycket handarbete som utfördes. Casio själva hade ett program som tekniker på fabriken gick igenom för att stiga i graderna, silver/guld/ platinum, som satt på deras overaller.
–De som nått högsta nivån (platinum) jobbade bara med MRG & Oceanus, som är deras premi- ummodeller.
En av bilderna visar hur de manuellt justerar in sekundvisare så den exakt linjerar med index på urtavlan och det görs på varje klocka.
-Känslan av att få klä på sig en antistatisk overall med specialskor, munskydd och hårnät  ck mig att tro att jag var med i någon James Bond- lm.
Process i fem steg
35


   33   34   35   36   37