Page 34 - Jälmers Ur
P. 34

Fascinerande besök hos
som kände till när Kashio lanserade sin upp nning. Pipan blev en storsäljare, men vad som verkligen satte Casio på kartan kom 1949, när Tadao besök- te den allra första teknikmässan i Ginza, Tokyo, och såg en av världens första elektriska räknemaskin- er. Vid den här tiden var räknemaskiner ganska klumpiga konstruktioner, med både motorer och handdrivna vred. En av Casios första och viktigaste produkter i den här branschen var en helmekanisk räknemaskin för kontor som var så stor att den byggdes in direkt i skrivbordet. Men det var också den första räknemaskinen av sitt slag i Japan, och utmärkte Casio som en riktig inno- vatör. Idag är Casio, näst e er konkurrenten Texas Instruments, troligtvis det mest kända namnet när det gäller räknemaskiner, vilket understryker hur ef- fektivt de fångade den här smala, men kommersi- ellt viktiga marknaden.
CASIO
Svante Nilsson på Klockmaster Globen, Stock- holm, har varit på besök hos Casio i Japan, nu- mera världsledande på tekniska klockor. Och Svante blev djupt imponerad av vad han  ck se. ”Time for You” har intervjuat honom om hans up- plevelser och intryck.
starten
smart cigaretthållare
Fenomenet Casio grundades 1946 av Kashio Tad- ao. Då hade han inte en tanke på att företags - namnet några decennier senare skulle komma att förknippas med klockor.
Kashio var mest intresserad av små och stora upp nningar som kunde göra livet lättare för vanli- ga människor.
Hans första succé blev Yubiwa-pipan, en hållare för cigaretter som gjorde det möjligt att röka ända till de sista millimetrarna på cigaretten. I det fattiga e erkrigs-Japan gällde det att utnyttja allt tills det var helt slut.
E ersom en cigarett och dess innehåll koncen- treras ju kortare  mpen blir, gav han förmodligen japanska cancerläkare mycket extraarbete med sin upp nning, men det sambandet var det ingen
Världsledande – smarta funktioner Det gick några decennier och så revolutionerade kvartsdri en klockbranschen. Och där startade Casios resa till att bli en av världens ledande klock- producenter. 1974 kom nämligen Casiotron, deras första klocka med digital display.
I dag är Casio alltså världsledande på området, och deras klockor kännetecknas av ständigt nya upp nningar och smarta funktioner.
Så man undrar ju hur Svante Nilsson upplevde besöket på Casio Yamagata?
–Som urmakare och intresserad av mekaniska klockor var det en mycket intressant och givande upplevelse att få besöka motsatsen till mekanik. –Jag har aldrig upplevt en så ren och precisionsrik miljö som PPL (Premium Production Line) i Yamaga- ta.
–I jämförelse med den stora konkurrenten Seiko Astron har Casio lyckats bygga in  er funktioner i sina toppmodeller.
–Den stora nöten att knäcka var att tillverka en GPS-mottagare som var solcellsdriven. Kamera- tillverkare har problem med att det drar mycket batteri att ta emot GPS-signal.
34


   32   33   34   35   36