Page 4 - Jälmers Ur
P. 4

klockbranschens mecka
Baselworld 2017
Text/foto Johan Pergler
Klockbranschens största mötesplats  rar 100 år, våren har kommit till Basel och stämningen är på topp. Vi listar de bästa nyheterna och sum- merar årets trender.
Baselworld är en branschmässa där tillverkare av klockor, klocktillbehör, verktyg och smycken varje år presenterar större delen av sina nya produk- ter. I och med att det är en branschmässa är mässans primära sy e att under en dryg vecka vara mötesplats och kommunikationsplattform för branschens intressenter, alltså tillverkare, gros- sister, återförsäljare och journalister. Mässan är öppen för allmänheten men, e ersom de  esta tillverkarna har avgränsade mässhallar dit det krävs förhandsbokning för att få tillträde, så kan allmänhetens besökare mestadels ägna sig åt fönstershopping. Under mässan presenteras och fotograferas nya modeller, och återförsäljare har möjlighet att lägga en första beställning av de modeller som lanseras under mässan.
Baselworld  rade 100-års jubileum 2017 och mässan hade i år 106 000 besökare från över 100 länder, en minskning på 4 procent jämfört med 2016.
Den schweiziska klockindustrin har ha  det tu  försäljningsmässigt de senaste åren i och med smartklockans breda framgång och den allmänt rådande världsekonomin. Baselworld är därför nu ett extra viktigt inslag för klockindustrin som helhet och för den schweiziska klockindustrin i synnerhet.
Det sista branschen vill är att återuppleva det som råde under kvartskrisen, då de billiga kvartsk- lockorna i princip lamslog hela den schweiziska klockindustrin.
4
Tydligt rådande trender under Baselworld 2017 var globalisering och heritage-modeller, alltså återlanseringar av modeller som varit historiskt signi kanta för tillverkaren. Nedan listas några av våra favoritlanseringar från Baselworld 2017.
Tag Heuer
Det var många som höjde på ögonbrynen 2016 när Tag Heuer lanserade sin första smartwatch, Tag Heuer Connected, ett samarbete mellan Tag Heuer, Intel och Google. Modellen har blivit en stor succé och var en av de största nyheter- na inom klockbranschen 2016. Med sin slogan ”Connected to eternity” presenterades även mö- jligheten att e er två år byta ut den smarta delen av klockan till en mekanisk del för att förhindra att klockan skulle upplevas som gammal rent tekniskt. Som en vidareutveckling av denna succémodell lanserar Tag Heuer år 2017 Tag Heuer Connected Modular 45, en smartklocka med modullösning, vilken möjliggör enkelt utbyte av bandhorn, länk/ band och huvudenhet.
Det  nns tre huvudenheter (moduler) att tillgå, smart-modul, mekanisk trehands-modul och tourbillon-modul.
Om konceptet blir den framgång som förväntas så är det mycket troligt att det kommer att lanseras  era moduler, exempelvis kronograf-modul.


   2   3   4   5   6