Page 58 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 58

 sağlık - health
 Bahattin ARSLAN Diyetisyen | Dietician
Kabızlık (Konstipasyon) ve Beslenme
Sürekli veya geçici olarak haftada 3’ten az olmak koşulu ile bağırsaklardaki fizyolojik bozulmalarla kendini gösteren, şişkinliğe yol açan ve bağırsaklarımızı boşaltamadığımız, sıkıntılı bir durum olan kabızlık (konstipasyon), neredeyse toplumda her üç kişiden birinin sorunu.
Kronik (fonksiyonel) kabızlık, kişiden kişiye değişmekle birlikte temelde, dışkılama sıklığı ve miktarında azalma, zor ve sert dışkılama ve tam boşaltılamamış hissiyle ka- rakterize olan bulgular topluluğudur. Fonksiyonel kabız- lık bir hastalık değil bulgular topluluğu olan sağlık prob- lemidir.
Kişilerin mental ve fiziksel durumunu da etkileyen kabızlık, aynı zamanda tedavisinde kullanılan ilaçlar nedeniyle de ekonomik kayıplara sebep olan bir problemdir.
Kabızlığın Nedenleri
Yetersiz lif alımı,
Peynir ve süt gibi dışkıyı sertleştiren gıdaların aşırı tüketimi,
Kabızlığa neden olan veya arttıran gıdalar (patates, havuç, muz, şeftali, pirinç, beyaz un, koyu çay),
Hareketsizlik, spor yapmamak,
Dışkılama refleksini istemli olarak erteleme, Çevresel değişiklikler; tatile çıkmak (turist kabızlığı),
hastaneye yatmak,
Aşırı sıvı kaybı (kusma veya ishal) sonrası, Huzursuz bağırsak sendromu (IBS).
Constipation, an annoying condition that means that the person is unable to completely empty the bowel regularly or less than 3 times a week. It is reflected with the physiological deterioration in the intestines, causing the flatulence and it is the problem experienced by 1 person out of 3 persons.
Chronic (functional) constipation is a collection of findings characterized by a decrease in the frequency and amount of defecation, hard and difficult stool, and a feeling of incom- plete defecation, although it varies from person to person. Functional constipation is not a disease, but a health prob- lem which is characterized by a collection of symptoms.
Constipation, which affects the mental and physical con- dition of individuals, is also a problem that causes eco- nomic losses due to the medication used in the treatment.
Causes of Constipation
Insufficient fiber consumption,
Excessive consumption of foods such as cheese and milk that cause fecal impaction,
Foods that cause or increase constipation (potato, carrot, banana, peach, rice, white flour, dark tea),
Inactivity, not exercising,
Delaying voluntarily the defecation reflex, Environmental changes: going on vacation (tourist
constipation), hospitalization,
After excessive fluid loss (vomiting or diarrhea), Irritable bowel syndrome (IBS).
56
CONSTIPATION AND NUTRITION
    56   57   58   59   60