Page 59 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 59

 Kabızlık ile ilgili yapılan çalışmaların bazıları incelendiğin- de toplumların değişik kesimlerinde kabızlık problemleri- nin görülme sıklığının değiştiği görülmektedir. Gençlere göre yaşlılar, erkeklere göre de kadınlar daha fazla kabızlık problemine yakalanmaktadırlar.
Kabızlık bazen rektal kanama, karın ağrısı ve kramplar, bu- lantı, kusma, hemoroid gibi sonuçlara neden olabileceği gibi bazı hastalıkların ve onun için kullanılan ilaçların so- nucunda da geçici kabızlıklar yaşanabilir.
Müshil (Laksatif) ilaçların kabızlıkta son çare olarak kulla- nıldığını, uzun süreli kullanımda etkilerinin azalacağını ve işe yaramaz hâle geleceğini de bilmeliyiz. Yine en çok kul- lanılan bitkilerden; sinameki yaprağı veya sinameki çayı kabızlığa karşı etkili bir bitkidir. Ancak bağırsağın içindeki kaydırıcı ve koruyucu mukoza ve yararlı bakterileri de dı- şarı atacağından, sinameki kullanımını bıraktığınızda ka- bızlığınız daha da artacak, bağırsağınızın içi kuruduğu için kabızlığınız daha da şiddetli olarak devam edecektir.
Kabızlık Probleminde Nasıl Beslenmeliyiz?
Kabızlık tedavisi yapılırken öncelikle alınan posa mikta- rının diyet lifi cinsinden artırılarak düzenlenmesi birçok problemi çözecektir.
Fonksiyonel kabızlık tedavisinde hasta eğitimi ve diyet değişiklikleri önemli olup hastaların laksatif kullanımları- nın azaltılması, egzersiz yapmaları, yüksek posalı gıdalar- la beslenmeleri ve günde 2 litre su içmeleri tavsiye edil- mektedir. Bu yüzden hastalara iyi bir beslenme eğitimi verilmeli ve posalı gıdalar hakkında bilgilendirilmelidirler. Kabızlığın tedavisindeki en önemli besin bileşiği olan po- sanın (diyet lifi) ne olduğu ve nelerin içinde olduğunu bil- mek bu rahatsızlığın tedavisinde çok önemlidir.
When some of the studies on constipation are examined, it is observed that the constipation problems change in different segments of the societies. Elderly people are more likely to suffer from constipation than young people and women are more likely to suffer from constipation than men.
Constipation can sometimes cause rectal bleeding, ab- dominal pain and cramps, nausea, vomiting, hemorrhoids, as it is possible to experience temporary constipation af- ter some diseases and using some medications.
We should also know that laxative drugs are used as a last resort in constipation, their effects will decrease and be- come useless in long-term use. Again, among the most used plants, the folium sennae or senna tea is an effective plant against constipation. However, as it will remove the lubricant and protective mucosa and beneficial bacteria in the intestine, your constipation will increase even more when you stop using cassia, and your constipation will con- tinue to be more severe as the inside of your intestine dries.
How the Nutrition Should Be When the Contipation is Experienced?
During the treatment of constipation, firstly increas- ing the amount of pulp in dietary fiber will help regulate many problems.
Training the patient and dietary changes are important in the treatment of functional constipation and patients are advised to reduce their laxative use, do more exercise, consume more foods rich in fiber and drink 2 liters of water per day. Therefore, patients should be received a decent training on nutrition and should be informed about foods containing pulp. It is very important to know what pulp (dietary fiber), which is the most important nutritional compound in the treatment of constipation, is and which foods contain it in the treatment of this illness.
 57


   57   58   59   60   61